Ortobionomi

Ortobionomi

 

Ortobionomi (läran om den naturliga rörelsen) - en manuell behandlingsmetod för att återställa normal rörlighet i kroppen.

 

Ortobionomin har sin grund i USA, där den amerikanske osteopatiske läkaren Lawrence H Jones utvecklade metoden på 1960-talet. I Sverige är det Ragnar Rudolfsson som fortsatt utveckla Ortobionomin till nuvarande form.

 

Ortobionomi tillämpas vid problem i rörelseapparaten. Det är en lugn, mjuk och smärtfri metod, enligt uppgift särskilt lämpad för patienter som har svåra smärtor och är rädda för beröring och behandling. Patienten behöver inte oroa sig för snabba ryck och överraskande knyck eller smärta vid behandlingen.

 

Grundtanken är att en spänning i kroppen är ett skydd eller försvar som kroppen satt upp pga. skada, felställning etc. och att kroppen, eller hjärnan, inte "vågar" släppa spänningen. Genom att placera de aktuella spända musklerna i ett tillstånd där de helt kan slappna av och hålla så en stund så "programmerar hjärnan om sig" så att spänningen släpper och besvären försvinner. Det är små rörelser som ger stora förändringar.

 

Man arbetar utifrån det befintliga rörelsemönstret och följer den rörelse som ger minst motstånd. D.v.s. man arbetar aldrig emot kroppens motstånd utan alltid med rörelsen.

Då slappnar reflexmässigt spända muskler av och en felfungerande led kan korrigera sig själv. Genom att lösa upp muskelspänningar påverkas även kotor, leder samt ligament och rörligheten förbättras. Metoden är mycket effektiv!

 

Smärtkänning kan kvarstå trots att spänningen / orsaken är borta vilket kan kännas som träningsvärk. Behandlingen håller i sig under ca 5 dagar efter behandlingstillfället och ny behandling kan ges därefter.

 

Kombineras med fördel med massage.

 

Avslappnad kropp ...

Kontakta Experi

Hjärtligt välkommen!

 

Monica Wickbom

 

 

Telefon/SMS: 0707-812 149

E-post: info@massageochzonterapi.se

 

Monica Wickbom Telefon/SMS: 0707-812 149 E-post: info@massageochzonterapi.se

Copyright © All Rights Reserved