KranioSacral

Kraniosakral Terapi

 

Den kraniosakral Rytmen har en helt egen puls om 6 -12 ggr per minut och kan kännas överallt på kroppen.

Den är skild från andningens och hjärtats rytmer.

 

Namnet ”kraniosakral” kommer av cranium och sacrum, dvs kroppens ben i huvud och ryggslut. I dessa ben fäster membran, som omger det centrala nervsystemet. Membranenomger det slutna system, som innehåller spinalvätska (ryggmärgsvätska).

 

Den kraniosakral rytmen är ett mått på en persons vitalitet. Rytmen kan påverkas manuellt med kraniosakral terapi.

 

Kraniosakral terapi är den behandlingsform som Dr John Upledger utvecklade på 70-talet i USA. Målet med terapin är att lösa upp spänningar och spänningstillstånd i muskler och inre organ.

Metoden är mycket varsam. Terapeuten påverkar med lätt beröring flödet i det kraniosakrala systemet. När normal rytm återskapas förstärks kroppens självläkande processer.

 

Listan på vilka symtom och medicinska tillstånd som kan påverkas positivt av kraniosakral terapi kan göras mycket lång. Man kan behandla de flesta problem som kan uppstå i kropp och själ, däribland

 

  • Ryggproblem
  • Huvudvärk och migrän
  • Whiplash-skador
  • Ledproblem
  • Stress, oro
  • Diffusa smärttillstånd

 

I USA och England har medicinsk forskning visat att denna terapiform har mycket god effekt på en persons fysiska, emotionella och mentala hälsa.

 

Även traumatiska händelser kan behandlas med kraniosakral terapi. Yttre påverkan som tex fall, slag och olyckor lagras som ”minnen” i kroppens vävnader. Den som är med om en olycka eller blir utsatt för slag erfar starka känslor av smärta, rädsla och skräck. De känslorna kan komma att bli låsta i kroppens vävnader och så småningom ge upphov till kroppslig felfunktion.

 

Metoden som Dr. Upledger utvecklade för att kunna skapa upplösning av sådana emotionella spänningsmönster kallas för SomatoEmotional Release®. Den är en del av kraniosakral terapi och är ofta nyckeln till problem med fysisk ohälsa.

 

Balans ...

Kontakta Experi

Hjärtligt välkommen!

 

Monica Wickbom

 

 

Telefon/SMS: 0707-812 149

E-post: info@massageochzonterapi.se

Monica Wickbom Telefon/SMS: 0707-812 149 E-post: info@massageochzonterapi.se

Copyright © All Rights Reserved